Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2014

ola1115
0701 5064
ola1115
ola1115

December 05 2014

ola1115
Są kobiety, które nie potrafią docenić facetów, którzy je po prostu kochają. Szukają w związku nieustannego napięcia, emocji, kłótni. Dobra miłość jest synonimem nudy. Pociągają ich faceci, którzy są nieosiągalni albo niezaangażowani uczuciowo, o których muszą nieustannie walczyć. Są kobiety, które zawsze będą wybierały drani, a potem płakały nad zniszczonym życiem
— Unknown
Reposted fromsandycopper sandycopper viaflyingheart flyingheart

December 03 2014

ola1115
ola1115
Reposted frompensieve pensieve vianiewychamowanee niewychamowanee
ola1115
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

December 02 2014

ola1115
2114 1896
Reposted frombeatkazz beatkazz
ola1115
1665 82ab
Reposted frombeatkazz beatkazz
ola1115
7242 17d6 500
ola1115
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeatkazz beatkazz
ola1115
Reposted fromswojszlak swojszlak viabeatkazz beatkazz
ola1115
Reposted fromteaholic teaholic viabeatkazz beatkazz
ola1115
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viabeatkazz beatkazz
ola1115
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viabeatkazz beatkazz
ola1115
Reposted fromresort resort viabeatkazz beatkazz
ola1115
Reposted fromunr-eal unr-eal viabeatkazz beatkazz
ola1115
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeatkazz beatkazz
ola1115
6364 75c5 500
Reposted fromfevergirl fevergirl viabeatkazz beatkazz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl