Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

ola1115
Reposted frommrrru mrrru viaeskapiza eskapiza
ola1115
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaeskapiza eskapiza
ola1115
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaeskapiza eskapiza

February 22 2015

ola1115
0129 32fe 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic vianiemaproblemu niemaproblemu

January 30 2015

ola1115
Jeśli chcesz troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z inną, nie mów- serce Ci pękło
— Nie mam dla Ciebie miłości

January 22 2015

ola1115
Głównym problemem osób cierpiących na borderline jest to, że nie wiedzą, kim są. Prezentują różne obrazy siebie. Raz zachowują się kompetentnie, myślimy: „o! to ktoś kto umie to i to!”. Ale innym razem ten ktoś, tego samego nie umie. Jego kompetencje zależą od nastroju, od kontekstu, są ulotne, łatwo się gubią...
— Borderline, czyli osobowość z pogranicza
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
ola1115
Ludzie cierpiący na to zaburzenie niezwykle łatwo i szybko wytwarzają silne pozytywne więzy przywiązania do różnych obiektów (ludzi, przedmiotów, wartości), przypisując im utopijną wartość, nieprzystającą do rzeczywistości. Przy pierwszej konfrontacji z negatywnymi cechami obiektu umiłowania natychmiast zmieniają jego obraz na skrajnie negatywny, równie nierealistyczny.
http://borderline.skroc.pl
ola1115
Nie kocham Cię. 
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
Reposted fromhaazeel haazeel vianieznosnielekko nieznosnielekko
ola1115
- Jest prawie 4 nad ranem, dlaczego nie śpisz? - Chroniczna bezsenność. Zresztą o to samo można zapytać Ciebie. - Mam sporo pracy... - A ja dużo do przemyślenia. (chwila ciszy) Dlaczego się wtedy do mnie nie odezwałeś? - To Ty się nie odezwałaś. - Nie chciałam się narzucać. - Bywałem w miejscach, w których kiedyś przebywałaś. Pojawiałem się, ale nigdzie Cię nie spotkałem. Niekiedy do Ciebie dzwoniłem, ale przestałaś odbierać, oddzwaniać. Doskonale wiedziałaś, że do niej nie wróciłem, więc... Uznałem, że nie chcesz utrzymywać ze mną kontaktu. - W naszej sytuacji ciężko o brak tego kontaktu. - Mimo tego od dwóch miesięcy się udaje... specjalnie mnie unikasz? - Nie. Może już nawet "los" uznał, że nic z nas nie będzie i nie warto nas spychać na wspólne drogi, a próby zmienienia tego są totalnie bezsensowne.
— 3:34
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
ola1115
- Jest prawie 4 nad ranem, dlaczego nie śpisz? - Chroniczna bezsenność. Zresztą o to samo można zapytać Ciebie. - Mam sporo pracy... - A ja dużo do przemyślenia. (chwila ciszy) Dlaczego się wtedy do mnie nie odezwałeś? - To Ty się nie odezwałaś. - Nie chciałam się narzucać. - Bywałem w miejscach, w których kiedyś przebywałaś. Pojawiałem się, ale nigdzie Cię nie spotkałem. Niekiedy do Ciebie dzwoniłem, ale przestałaś odbierać, oddzwaniać. Doskonale wiedziałaś, że do niej nie wróciłem, więc... Uznałem, że nie chcesz utrzymywać ze mną kontaktu. - W naszej sytuacji ciężko o brak tego kontaktu. - Mimo tego od dwóch miesięcy się udaje... specjalnie mnie unikasz? - Nie. Może już nawet "los" uznał, że nic z nas nie będzie i nie warto nas spychać na wspólne drogi, a próby zmienienia tego są totalnie bezsensowne.
— 3:34
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
ola1115
Jeśli chcesz troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z inną, nie mów- serce Ci pękło
— Nie mam dla Ciebie miłości

January 19 2015

ola1115
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viaincomperta incomperta
- Kiedyś opowiadałaś mi bajki. Jak nie mogłem spać.
- Mogę ci opowiedzieć o stworzeniu świata w sześć dni. Ta jest krótka.
- Tej nie chce. Ona źle się kończy.
- Niedzielą?
- Nie, matka. Człowiekiem.
Ignacy Karpowicz - Ości (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromtwice twice viaincomperta incomperta
6659 f3d1
Reposted fromacid acid viaincomperta incomperta

January 13 2015

ola1115
Nadchodzi chwila, w której zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być jak ludzie, którzy cię otaczają.
— "Trzy metry nad niebem"
Reposted frombeltane beltane viakassiarzyna kassiarzyna

December 27 2014

ola1115
7079 ea09 500
<3
Reposted fromhardbitch hardbitch viajossie jossie
ola1115
Piłem piwo, piłem wino, piłem wódkę. Wszystko na nic.
— Bukowski
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viajossie jossie
ola1115
5110 e2ba 500
Reposted fromjossie jossie

December 17 2014

ola1115
4846 6909
Magda Dunaj

December 16 2014

ola1115
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Hłasko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl