Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2014

ola1115
0307 9d46 500
Reposted fromspoonofdoom spoonofdoom viaKondzioSSJ2 KondzioSSJ2
ola1115
Łamią nam serca, bo podajemy im je na srebrnej tacy.
— Ostrożnie z dziewczynami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaekhemm ekhemm
ola1115

Tylko masochistka mogłaby kochać takiego egoistę.

— Gossip Girl
Reposted fromiracundia iracundia viaekhemm ekhemm
ola1115

"Jeśli masz dobrych przyjaciół, bez względu na to jak życie bywa do dupy, oni sprawiają, że się śmiejesz."

— Kristin Cast
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaekhemm ekhemm
ola1115
Ciężko mi, wiesz? Ciężko i smutno. Ale nie będę się poniżać dla kogokolwiek, nawet dla Ciebie.
— Po prostu nie.
Reposted fromzboczonescierwo zboczonescierwo viaekhemm ekhemm
ola1115
4292 d46c
Reposted frombitner bitner viawrazliwa wrazliwa
ola1115
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viawrazliwa wrazliwa
ola1115
Reposted fromflachsen flachsen viawrazliwa wrazliwa
ola1115
5551 bb1d
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viawrazliwa wrazliwa
6030 3eb2 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawrazliwa wrazliwa
ola1115
- Czy mogę panu zaufać?
- Może pani - powiedział. - Chociaż, jak pewnie zdążyła się już pani zorientować, nigdy nie należy ufać dżentelmenowi, który mówi, że można mu ufać.
— Julia Quinn – Co słychać w Londynie
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaMonasi Monasi

December 15 2014

6031 c6fb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
ola1115
9603 60e6
Reposted fromgdybam gdybam viablakablaka blakablaka
ola1115
Już! Już! Już!
Nie wytrzymuje tempa,
wszystko kurwa skręca!
— Artur Rojek "Beksa"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaflyingheart flyingheart
ola1115
Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
ola1115
5033 0e90 500
Reposted fromnalezycie nalezycie viakarmeloovee karmeloovee
ola1115
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
ola1115
Gubię się, a wszyscy mają do mnie o to pretensję.
A przecież sama idę.
ola1115
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl